Svodiče přepětí 9KV / 12KV / 33KV / 36KV

  • Lightning Arrester

    Bleskojistka

    Svodiče blesku jsou důležitým chráničem v elektrickém napájecím systému, který se používá k ochraně hlavních elektrických zařízení před přepětím. Svodiče oxidu zinečnatého používají jako jádro varistory oxidu zinečnatého s dobrou voltampérovou charakteristickou nelinearitou, která vykazuje vysoký odpor, když je systém v provozu proud, proud má pouze úroveň mikroampérů; když přepětí, proud, který prochází varistory oxidu zinečnatého, může rychle uvolnit sílu přepětí, čímž omezuje rozsah přepětí, mezitím má varistor oxidu zinečnatého také tyto vlastnosti s velkou průtokovou kapacitou, rychlou rychlostí odezvy rychlá rychlost odezvy, dobrý výkon ochrany atd. MOAS z toho jsou určeny pro export. Výkon svodičů splňuje požadavky normy IEC60099-4.