Varistory oxidu zinečnatého

  • Zinc Oxide Varistor

    Varistor na bázi oxidu zinečnatého

    Varistor na bázi oxidu kovu / Varistor na bázi oxidu zinečnatého je nelineární rezistor využívající jako polovodičový elektrochemický keramický prvek složený převážně z oxidu zinečnatého. Říká se tomu varistor nebo varistor mentálního oxidu (MOV), stejně jako je citlivý na změnu napětí. Tělo varistoru je maticová struktura složená z částic oxidu zinečnatého. Hranice zrn mezi částicemi jsou podobné elektrickým charakteristikám obousměrných PN spojů. Když je napětí nízké, tyto hranice zrn jsou ve stavu vysoké impedance a když je napětí vysoké, budou ve stavu poruchy, což je druh nelineárního zařízení.